Varaa tapaaminen
[email protected]
050 362 8100

Mitä on RPA, eli ohjelmistorobotiikka?

Teknologia, joka vapauttaa ihmiset rutiinitöistä

Mitä on RPA, eli ohjelmistorobotiikka?

Ohjelmistorobotiikka on käsite, joka on viime vuosina noussut merkittäväksi tekijäksi liiketoiminnan tehostamisessa ja prosessien automatisoinnissa. Mutta mitä oikeastaan tarkoittaa ohjelmistorobotiikka?

Lyhyesti sanottuna, ohjelmistorobotiikka (RPA, Robotic Process Automation) on teknologia, joka pystyy suorittamaan minkä tahansa tietokoneella tehtävän työvaiheen, jolle voidaan luoda selkeät toimintaohjeet.

Ohjelmistorobotille luodaan käyttäjätunnukset yrityksen järjestelmiin aivan kuten ihmistyöntekijällekin. Sille järjestetään pääsy työtehtävän vaatimiin tietokantoihin ja se osaa hakea sieltä tarvitsemansa tiedot kuten ihminenkin.

Ohjelmistorobotiikkaa käytetään sekä yksinään, että yhdessä muiden teknologioiden kuten tekoälyn tai erilaisten integraatioiden kanssa.

Tässä on muutamia keskeisiä seikkoja ohjelmistorobotiikasta:

  1. Toistuvat tehtävät : Ohjelmistorobotiikka on erityisen hyödyllistä tehtävissä, jotka toistuvat säännöllisesti ja vaativat tarkkuutta. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi tiedon syöttäminen järjestelmiin, raporttien luominen ja sähköpostien käsittely.

  2. Matala hankintakynnys : Yksi ohjelmistorobotiikan houkuttelevimmista piirteistä on sen matala hankintakynnys. Sen hankintahinta on erittäin kohtuullinen ja robotti saadaan yleensä käyttöön muutamassa viikossa. Se ei vaadi yritykseltä erityistä IT-osaamista.

  3. Tehokkuus ja tarkkuus : Ohjelmistorobotti suorittaa tehtävät nopeasti, virheettä ja tarkalleen ohjeiden mukaan. Tämä vähentää inhimillisten virheiden riskiä ja vapauttaa työntekijät keskittymään monimutkaisempiin tehtäviin.

  4. Integraatio olemassa oleviin järjestelmiin : Robotit toimivat yhdessä olemassa olevien järjestelmien kanssa ilman, että niitä tarvitsee korvata tai päivittää. Ohjelmistorobotiikalla voidaan lisätä yrityksen ohjelmistojen toiminnallisuuksia, niin että ne vastaavat paremmin yrityksen tarpeisiin ja raskailta ohjelmistovaihdoksilta voidaan kokonaan välttyä.

  5. Skaalautuvuus : Ohjelmistorobotiikka skaalautuu helposti organisaation tarpeiden mukaisesti. Voit lisätä robotteja tai muuta automaatiota tarpeen mukaan.

  6. Analytiikka ja raportointi : Ohjelmistorobotiikka tarjoaa yksityiskohtaista tietoa suoritetuista tehtävistä ja prosesseista. Tämä analytiikka auttaa organisaatioita tunnistamaan pullonkauloja ja mahdollisuuksia prosessien parantamiseen.

Ohjelmistorobotiikkaa käytetään lähes kaikilla aloilla ja sillä on lukuisia käyttökohteita. Erityisen hyödyllinen se on hallinnollisten prosessien automatisoinnissa kuten palkka-aineiston keräämisessä, HR-prosesseissa, laskutuksessa ja tilauskäsittelyssä. Automatisoimalla rutiinitehtäviä, yritykset voivat säästää aikaa, rahaa ja resursseja, mikä puolestaan parantaa kilpailukykyä.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ohjelmistorobotiikka tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan automatisoida liiketoimintaprosesseja. Se ei ainoastaan lisää tehokkuutta, vaan myös parantaa tarkkuutta ja vapauttaa työntekijät keskittymään enemmän lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. Onkin selvää, että ohjelmistorobotiikka on tullut jäädäkseen ja muuttamaan tapaa, jolla organisaatiot toimivat.

Jos kiinnostuit aiheesta, ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

 

30.08.2023