Varaa tapaaminen
[email protected]
050 362 8100

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterin nimi: Roboost Solutions Oy verkkopalvelut

Rekisterinpitäjä: Roboost Solutions Oy

Y-tunnus: 3233647-3

Osoite: Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

Puhelin: +358 45 805 7506

Sähköposti: [email protected]

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Mikko Ruohola

Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja käytetään palvelun toteuttamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Palvelun toteuttamiseksi henkilötietoja voidaan siirtää palvelun toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille, joista osa saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietoja käsitellään myös HubSpotin toimesta tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteröidyt

Rekisteriin talletetaan verkkopalvelussa käyvien henkilöiden...

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötiedot:

  • käyttäytymistiedot verkkopalvelussa
  • asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected]

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään suoraan rekisteröidyltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

  • HubSpot
  • StatCounter

Käsittelyn kesto

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen rekisterinpitäjän toiminnan toteuttamiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tietoja voidaan säilyttää myös, jos niiden käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeudellisten vaatimusten tai oikeusperustojen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään osittain ulkopuolisen tietojenkäsittelypalvelun tarjoajan, HubSpotin, toimesta. HubSpot toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta ja muita tietosuojaan liittyviä lakeja. HubSpot on sitoutunut noudattamaan samoja tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä kuin rekisterinpitäjä, eikä käytä henkilötietoja muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin."

Tietojen siirto EU:n ulkopuolle

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun käytämme HubSpotin palveluita globaalien markkinointikampanjoiden toteuttamiseen. Tässä tapauksessa HubSpotin palvelimet voivat sijaita EU:n ulkopuolella, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Huolehdimme kuitenkin siitä, että henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle toteutetaan GDPR:n vaatimusten mukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.