Varaa tapaaminen
[email protected]
050 362 8100

Palveluehdot Roboost ohjelmistorobotiikkapalvelu

1. Soveltamisala

Nämä ehdot määrittelevät Roboost Solutions Oy:n tarjoaman palvelun käytön. Käyttämällä tätä palvelua hyväksyt nämä ehdot.

2. Palvelun kuvaus

Roboost Solutions Oy tarjoaa asiakkaille pilvipohjaista Ohjelmistorobotiikkapalvelua, jonka avulla voidaan automatisoida erilaisia toimintoja.

3. Käyttöoikeus

Asiakas saa oikeuden käyttää palvelua näiden ehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus on asiakaskohtainen ja sitä ei saa myydä, siirtää eikä jakaa kolmansille osapuolille ilman kirjallista Roboost Solutions Oyn lupaa.

4. Hinnat ja maksut

 • Palvelun hinnoittelusta löytyy erillinen hinnasto, joka on saatavilla Verkkosivustolta tai asiakaspalvelusta pyydettäessä.
 • Asiakkaan sopimuksessa mainittu hinta voi olla erilainen kuin hinnastossa mainittu hinta.
 • Roboost Solutions Oy varaa oikeuden muuttaa hinnastoja koska tahansa. Roboost Solutions Oy ilmoittaa hinnanmuutoksista vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa sähköpostitse.
 • Asiakkaan voimassa oleva hinta voidaan tarkistaa ja mahdollisesti päivittää kerran vuodessa.
 • Kaikki maksut on suoritettava annettujen maksuehtojen mukaisesti.

5. Palvelun saatavuus

Palvelu pyritään pitämään saatavilla 24/7, mutta Roboost Solutions Oy ei takaa täydellistä katkeamattomuutta. Mahdollisista katkoksista pyritään informoimaan etukäteen.

6. Asiakastuki

Asiakastukea tarjotaan työaikana(arkisin 8-16), ja tukipyyntöihin vastataan kahden työpäivän kuluessa.

7. Palvelun muutokset

Roboost Solutions Oylla on oikeus tehdä muutoksia palveluun. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaille etukäteen.

8. Vastuunrajoitus

 • Roboost Solutions Oy ei ole vastuussa asiakkaan syöttämien tietojen aiheuttamista vahingoista eikä niiden seurauksista.
 • Roboost Solutions Oy ei tarkista syötettyjen tietojen oikeellisuutta.
 • Roboost Solutions Oylla on oikeus laskuttaa asiakasta selvitystyöstä, jos se aiheutuu asiakkaan tietojen virheellisyydestä hinnaston mukainen tuntiveloitus.
 • Asiakas vastaa omien tietojensa varmuuskopioinnista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tietojen menetyksestä tai vahingoista.

9. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

 • Roboost Solutions Oy tunnustaa, että asiakkaan toimittamat henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Kaikkea henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä muut soveltuvat paikalliset tietosuojasäädökset.
 • Roboost Solutions Oy käsittelee asiakkaan henkilötietoja ainoastaan tarjotakseen ja parantaakseen tätä palvelua. Emme luo omia erillisiä rekistereitä asiakkaan henkilötiedoista emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta, paitsi silloin, kun laki tai oikeuden päätös niin vaatii.
 • Asiakas on tietojen rekisterinpitäjä, ja Roboost Solutions Oy toimii tietojen käsittelijänä. Tämä tarkoittaa, että asiakas on vastuussa henkilötietojen rekisteröinnistä, tarkkuudesta ja oikeellisuudesta.
 • Kaikki tiedonsiirrot palvelun puitteissa suojataan asianmukaisin teknisin menetelmin. Pyrimme varmistamaan, että henkilötiedot ovat suojattuja luvattomalta pääsyltä, hävittämiseltä, muuttamiselta tai levittämiseltä. Yhteystiedot löydät Rekisteriseloste-sivulta.

10. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

 • Roboost Solutions Oy varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Mikäli ehtoja muutetaan olennaisesti, informoimme asiakkaita muutoksista vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa sähköpostitse tai kirjallisesti.
 • Asiakkaan jatkaessa palvelun käyttämistä ehtojen muuttamisen jälkeen katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.
 • Käytämme eurooppalaisia standardeja ja noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita relevantteja EU:n ja paikallisia lainsäädäntöjä. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, miten Roboost Solutions Oy käsittelee tietojasi, ja muihin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi palvelua käyttäessäsi.

11. Sopimuksen purkautuminen

 • Roboost Solutions Oy voi purkaa sopimuksen välittömästi, jos asiakas rikkoo näitä ehtoja tai jos asiakas ei noudata Roboost Solutions Oy:n antamia ohjeita.
 • Asiakas voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Roboost Solutions Oy:lle. Irtisanomisaika on 30 päivää.
 • Roboost Solutions Oy voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti. Irtisanomisaika on 30 päivää.
 • Sopimuksen purkautuessa asiakkaan tulee maksaa kaikki avoimet laskut.
 • Jos robottia ei saada toimitettua asiakkaalle, Roboost Solutions Oy:llä on oikeus purkaa sopimus. Asiakkaalle palautetaan mahdollisesti maksettu summa, mutta Roboost Solutions Oy ei ole velvollinen maksamaan korvauksia. Roboost Solutions Oy:llä on oikeus vähentää summasta mahdolliset kulut, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan toiminnasta.

12. Riitojen ratkaisu

Riitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sopimukseen, riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan ja ne tuodaan Satakunnan Käräjäoikeuden käsiteltäviksi.

13. Vahingonkorvausvastuu

 • Vaikka kohdassa 8 on käsitelty erityisiä vastuunrajoituksia liittyen asiakkaan syöttämiin tietoihin, Roboost Solutions Oy ei yleisesti ottaen ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat Ohjelmistorobotiikan käytöstä tai niiden toiminnasta.
 • Roboost Solutions Oy ei ole vastuussa minkäänlaista vahinkoa kohtaan, olivatpa ne suoria, epäsuoria, satunnaisia tai erityisiä vahinkoja, myöskään tilanteissa, joissa Roboost Solutions Oylle on kerrottu näiden vahinkojen riskistä.
 • Roboost Solutions Oyn kokonaisvastuu rajoittuu korkeintaan asiakkaan viimeisten kuuden kuukauden aikana maksamaan summaan.
 • Vahingonkorvausvaatimus on esitettävä kirjallisesti kolmen (3) kuukauden kuluessa vahingon ilmenemisestä, tai oikeus korvaukseen menetetään.